Scroll Top

Tasarım.biz Farkıyla
Gelişen teknoloji karşısında, dinamik sistemlerden faydalanarak çağın gereksinimlerini, son teknoloji programlar ve yöntemler kullanarak özgün projeler oluşturmaktayız.
tasarim.biz’in tasarım süreci

Tasarım sürecimiz, müşterilerimizi ve ihtiyaçlarını anlamakla başlar. Fizibilite çalışması pazar, rakipler ve ekonomik yapısı ile birlikte daha fazla yenilik için teknik ve stratejik analizlerden oluşmaktadır.

Yeni fikirler ve ürün stratejileri kavramsal çizimler aracılığıyla keşfedilir. Dinamik eskiz aşaması, fikirlerin ürün tasarım çözümlerine dönüşmesinin bir yoludur. Aynı zamanda hem kullanıcıların hem de yatırımcıların hayal gücünü harekete geçirme gücüne sahiptir.

Bu aşama ürünün eskizden dönüşen formun modellenmesini ifade eder; şekil, renk, stil vb. imaj, pazar beklentisi, tanımlama gibi diğer detaylar da bu aşamanın bir parçasıdır. Sonrasında kullanıcı deneyimi ve üretim göz önünde bulundurularak detaylı tasarım süreci gelir.

Ürünün mühendisliğinde, prototip üretimi, çeşitli yapısal testler ve nihai ürüne karar verene dek tasarımın gözden geçirilmesi temeldir. Performans özelliklerinin teknik şartnamelere çevrilmesi bu aşamanın bir parçasıdır. Tasarım mühendisliği hem form hem de ürün fonksiyonlarını birleştirir.

Prototipler 1/1 ölçekte, gerçek malzeme yapısında, çalışır durumda üretilir ve test edilir. Tasarımın üretime geçirilmesinden önce tüm gerekli düzeltmeler yapılır. Devam eden performans testlerine ek olarak, ürünün hedef kitlesi için uygunluğunu kontrol etmek amacıyla piyasa testleri de gerçekleştirilir.

Final tasarım onaylandığında, yeni ürün için detaylı teknik çizimler ve seri üretime uygun 3 boyutlu mühendislik verilerini içerir. Bu süreçte; doğru planlama ile birlikte müşterimizin ürünü en iyi şekilde hayata geçirmesi için destek oluruz.

Yenilikçi ürünler için müşterilerimiz ile birlikte çalışıyoruz.
İnsan odaklı tasarımlar için akılcı yaklaşımlar
Yaratıcı fikirler için duygusal stratejiler